Közpolitikai Tanulmányok Központja

A Közép-európai Egyetem részeként a 2000-ben alakult Közpolitikai Tanulmányok Központja (Center for Policy Studies, CPS) legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a társadalomtudományok hagyományos és interdiszciplináris eszközeinek alkalmazásával gazdagítsa a közpolitikai kutatások módszertanát, valamint hogy komplex megvilágításba helyezze a kormányzati és közpolitikai reformok egyes kimelten fontos problémáit a közép-kelet-európai és a volt szovjet köztársaságok átalakuló társadalmaiban. A CPS ennek megfelelően elsősorban nemzetközi és interdiszciplináris kutatási programokban vesz részt az egyetem kutatói közösségével, illetve más parnerekkel együtt. A CPS együttműködik a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute, OSI) különféle programjaival közös fórumok, közpolitikai kutatások és elemzések, képzési programok, valamint  nyári egyetemi kurzusok szervezésében. A Központ kutatásai és elemzései elsősorban olyan, több területen átívelő kérdésekre összpontosítanak, mint az európai integráció, a társadalmi befogadás és egyenlőség, a vidékfejlesztés, a társadalmi tőke, és a politikai és közhatalmi elszámoltathatóság kérdései.   

A CPS a 2004-2005-ös tanévben indította el a Közpolitikai Tanulmányok Mesterprogramját (Master’s of Arts Program in Public Policy, MPP). A program a politológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai és közszolgálati ismeretek ötvözése mellett gyakorlati tapasztalatok megvilágításával fejleszti a hallgatók stratégiai gondolkodását és közpolitikai elemzőkészségét. Az egységes alapozó kurzusok elvégzése után a hallgatók a decentralizált kormányzás, a nemzetközi közpolitika, valamint a média, információs és telekommunikációs közpolitika szakirányok közül választhatnak. Két sikeres tanév után alakult meg a Közpolitikai Tudományok Tanszéke (Department of Public Policy, DPP), hogy a mesterprogram hagyományos tanszéki kereteket öltő gazdája legyen. A CPS vezető kutatói állandó vendégoktatóként járulnak hozzá a mesterprogram munkájához.  

A Közép-európai Egyetem alaptámogatása mellett a CPS külső pénzügyi forrásokra, azaz támogatásokra, megrendelésekre és ösztöndíjakra támaszkodva működik. Legfontosabb támogatói és partnerei az Európai Bizottság és a Nyílt Társadalom Intézet, de számos más nemzetközi szervezet, alapítvány is hozzájárul az intézmény fenntatásához. A teljes vagy részmunkaidőben dolgozó kutatók, munkatársak és vendégkutatók mellett a CPS gyakornokokat is fogad, és rendszeresen bevonja az egyetem mesterfokú és doktori programjainak hallgatóit kutatásaiba, rendezvényeibe.    

A kutatási tevékenység mellett a Központ magyar és angol nyelvű képzési, kapacitásfejlesztési és mentorálási programokat is szervez kormányzati és civil társadalmi szervezetek számára. A CPS angol nyelvű elektronikus könyvtárat is létrehozott, amely kurrens közpolitikai témákban gyűjt és annotál közép- és kelet-európai, valamint volt szovjetunióbeli közpolitikai elemezéseket. A könyvtárban elérhető dokumentumok száma folyamatosan bővül (Policy Documentation Center, PDC, http://pdc.ceu.hu).