Roma Civil Monitor - Call for proposals: Bulgarian info-session

Type: 
Workshop
Audience: 
Open to the Public
Thursday, May 11, 2017 - 10:00am
Add to Calendar
Date: 
Thursday, May 11, 2017 - 10:00am to 1:00pm

Location: Sofia, Bulgaria, 73, "Knyaz Boris" Str., Hall 3: Hall 73

NGOs interested in the call are invited to an info session, the aim of which is to answer all questions about the call and the foreseen activities of the pilot project. The language of this session will be English with interpretation in Bulgarian.

We kindly ask interested NGOs to register for the session by May 8 by completing this registration form.

Note regarding travel reimbursement:

Please be informed that for those registered participants coming from outside Sofia, the project can reimburse the travel costs, by train or car. Detailed rules of the reimbursement process will be sent to registered participants before the date of the event.

 * * * * *

Заинтересовани неправителствени организации са поканени на информационната сесия, чиято цел е да отговори на всички въпроси, свързани с поканата за проектни предложения и предвидените дейности по пилотния проект. Сесията ще се проведе  на английски език с превод на български. 

Молим заинтересованите неправителствени организации да се регистрират за информационната сесия до 8 май чрез попълване на регистрационната форма (кликнете на линка).

Забележка относно поемане на пътните разходи:
Моля, имайте предвид, че за регистрираните участници, идващи извън София, проектът може да възстанови пътните разходи, направени с влак или кола. Подробни правила за процеса на поемане на пътните разходи ще бъдат изпратени на регистрираните участници преди датата на събитието.