Szolidaritással kapcsolatos kezdeményezések magyarországi kontextusban – programlezáró szeminárium / Solidarity Initiatives in the Hungarian Context – Final Seminar

Type: 
Seminar
Audience: 
Private
Thursday, April 26, 2018 - 9:45am
Add to Calendar
Date: 
Thursday, April 26, 2018 - 9:45am to 2:00pm

A szeminárium a „Szolidaritás az európai társadalmakban: Megerősítés, társadalmi igazságosság és állampolgári jogok” projekt keretében kerül megrendezésre, melyet az Európai Unió Horizont 2020 programja támogat. Az eseményen való részvétel meghíváson alapuló és nem nyilvános. A rendezvény magyar nyelvű.

/ The Seminar takes place within the framework of the European Union’s Horizon 2020 project “Solidarity in European Societies: Empowerment, Social Justice and Citizenship (SOLIDUS)”. The event is by invitation only and not open to public. The event is in Hungarian language.

A szolidaritás az európai társadalmak egyik kiemelten fontos értéke. Ugyanakkor meglehetősen kevés elemzés történt mindeddig abban a témában, hogy mit is értünk valójában a szolidaritás fogalma alatt, hogy a különböző országokban milyen értelemben használják a kifejezést, illetve hogy mik az ezzel kapcsolatosan felmerülő kockázatok és korlátok.  Az utóbbi időben gyakran hangzanak el szolidaritásra felszólító felhívások Európában olyan csoportok kapcsán, akiket súlyosan érintettek az elmúlt időszak válságai, illetve akiket Európán kívüli válságok sújtottak.  A SOLIDUS kutatási projekt keretében a kutatók több mint 110 szolidaritással kapcsolatos kezdeményezést, gyakorlati példát gyűjtöttek össze az Európai Unióból. A szeminárium célja, hogy a projekt eredményein némiképp túllépve olyan kérdéseket elemezzünk, mint hogy milyen körülmények teszik „sikeressé” a szolidaritással kapcsolatos kezdeményezéseket fenntarthatóság, eredmények és skálázhatóság szempontjából; hogy megvitassuk a szolidaritás fogalmával kapcsolatos különböző értelmezéseket a mai Magyarországon; és hogy áttekintsük az európai és magyar döntéshozók számára megfogalmazott szakpolitikai ajánlásokat, esetleg újakat fogalmazzunk meg.

/ Solidarity is a widely proclaimed value in European societies. However, there is very limited analysis of what is meant by solidarity, how it is used and practiced in different countries, and its risks and limitations. In Europe, there have been frequent calls for solidarity towards those who have most lost out in these crises, as well as support for those affected outside Europe. The SOLIDUS research project has collected over 110 examples of solidarity in action in the European Union. The task of today is to go beyond the findings of the project regarding what makes solidarity initiatives '‘successful’ in terms of sustainability, results and scalability, in order to discuss different understandings of solidarity in contemporary Hungary, and to suggest and review policy recommendations to policymakers in Hungary and Europe.