Roma Civil Monitor - Call for proposals: Slovak info-session

Type: 
Workshop
Audience: 
Open to the Public
Friday, May 5, 2017 - 11:00am
Add to Calendar
Date: 
Friday, May 5, 2017 - 11:00am to 1:00pm

Location: Open Society Foundation - Open gallery, Baštová 343/5, 811 03 Staré Mesto, Slovakia

NGOs interested in the call are invited to an info session, the aim of which is to answer all questions about the call and the foreseen activities of the pilot project. The language of this session will be English with interpretation in Slovak.

We kindly ask interested NGOs to register for the session by May 2 by completing this registration form.

Note regarding travel reimbursement:
Please be informed that for those registered participants coming from outside Bratislava, the project can reimburse the travel costs, by train or car. Detailed rules of the reimbursement process will be sent to registered participants before the date of the event.

  * * * * *

Mimovládne organizácie, ktoré majú záujem o túto výzvu, sú pozvané na informačné stretnutie, ktorého cieľom je odpovedať na všetky otázky týkajúce sa výzvy a plánovaných činností pilotného projektu. Jazykom tohto stretnutia bude angličtina tlmočená do slovenčiny.

Žiadame zainteresované mimovládne organizácie, aby sa zaregistrovali na toto zasadnutie do 2. mája vyplnením tohto registračného formulára.

Poznámka o úhrade cestovného:
Registrovaným účastníkom, ktorí prichádzajú mimo Bratislavy, môže projekt uhradiť cestovné náklady vlakom alebo autom. Podrobné pravidlá procesu úhrady budú zaslané registrovaným účastníkom pred dátumom podujatia.