Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái. [Responses to poverty: subsistense strategies of poor Romani and non-Romani families]

Language: 
Hungarian
Publication Type: 
Journal Article
Year: 
2011
Pages: 
52-81
Journal Title: 
Esély
Volume: 
29
Issue: 
1