New reports in English and Hungarian: Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrant Groups

May 29, 2015

National reports about the situation in Hungary have been published in the framework of the ASSESS research project, available in both English and Hungarian.

These reports were developed in the context of the project titled “Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrant Groups (ASSESS)”, which aimed to monitor and assessed the effectiveness of integration measures for three groups of vulnerable migrants: women, children and trafficked persons. The first report was produced in the first phase of the project and its aim was to review existing monitoring mechanisms, recount available data sources on migrants and demonstrate indicators used by monitoring exercises in Hungary. While the second report was produced in the second phase of the project and its aim was to review legal and policy provisions for third country national (TCN) women, children migrants and victims of trafficking (VoTs), and construct integration indicators for the above groups using available data sources.

Reports in English / Kutatási jelentések angolul:

Report 1: Review of Existing Monitoring Mechanisms for the Integration of Migrants in Hungary (Download)

Report 2: Integration of Vulnerable Migrants: Women, Children and Victims of Trafficking (Hungary) (Download)

E két kutatási jelentés az Assessing Measures for Vulnerable Migrant Groups (ASSESS)Sérülékeny migráns csoportok integrációjának mérése – elnevezésű kutatási projekt keretében készült, melynek célja három sérülékeny migráns csoport – harmadik országbeli nők, gyermekek, és emberkereskedelem áldozatai – integrációjának és utóbbi monitorozási gyakorlatainak megismerése és értékelése. Az első kutatási jelentés a kutatás első szakaszában íródott, azzal a céllal, hogy áttekintse a létező monitorozási gyakorlatokat, valamint a bevándorlókról és bevándorlók integrációjáról szóló jogi és közpolitikai dokumentumokat, továbbá a rendelkezésre álló információkat. A második jelentés a projekt második szakaszában készült, azzal a céllal, hogy áttekintse a harmadik országbeli migráns nőkre, gyerekekre, és emberkereskedelem áldozataira vonatkozó jogi kereteket és szakpolitikai intézkedéseket, valamint – a rendelkezésekre álló adatokat felhasználva – integrációs indikátorokat képezzen az említett csoportokra vonatkozóan.

Reports in Hungarian / Kutatási jelentések magyarul:

Kutatási Jelentés 1: A monitorozás kérdései és lehetőségei Magyarországon (Download)

Kutatási Jelentés 2: Jogi keretek, szakpolitikai intézkedések és hétköznapi gyakorlatok Magyarországon (Download)

Category: 

Share