New book: A nem polgárosuló középosztály

November 30, 2020

CPS research affiliate Julia Szalai has just published a book with the title 'A nem polgárosuló középosztály' (available only in Hungarian) at the Balassi Kiadó.

The book launch discussion is available online on the publisher's Facebook page here.

About the book

A könyv főszereplője a rendszerváltás utáni középosztály. Szerzője új megközelítésben arra keresi a választ, hogy milyen tényezők okozták az egykor széles körben remélt polgári átalakulás megakadását, a paternalista hierarchiák szerepének megnövekedését és a demokratikus építkezés hátrahagyását. A könyv e sokrétű folyamatot a középosztály csoportjainak átalakuló élet- és munkaformái, az identitásküzdelmeiket kísérő ideológiai, politikai csatározások és a jóléti újraelosztás deformációi felől veszi szemügyre. Feltárul a középosztály mélyülő töredezettsége, növekvő „államfüggősége” és csoportközi küzdelmeinek hozzájárulása az egyenlőtlenségek növekedéséhez – különösen a szegények kirekesztődéséhez. E folyamatok mérlege a demokratikus viszonyok folyamatos gyengülését és a modernizációs törekvések veszélyeztetettségét mutatja, ami mellett a visszatalálás a polgári fejlődés útjára ma illuzórikusnak látszik.

Category: 

Share